Kto wywołuje System.gc() ?

July 25, 2013
JVM BTrace

Każdy, kto miał do czynienia z aplikacjami Javy których rozmiar sterty liczy się w gigabajtach wie, że jedną z rzeczy których należy unikać jak ognia jest tzw. odśmiecanie pełne (Full GC). W większości przypadków można to osiągnąć przez rozważny wybór algorytmu GC i staranne dobranie jego parametrów. Nie rozwiązuje to jednak przypadku, gdy cykl pełnego odśmiecania wyzwalany jest przez jawne wywołanie System.gc() co manifestuje się wpisami w logach procesu odśmiecania zaczynających się od Full GC (System) (HotSpot) lub <sys> (IBM J9). W przypadku maszyny wirtualnej IBM (IBM J9) w celu wykrycia miejsc skąd pochodzą te wywołania wystarczy dodać odpowiednią opcję do parametrów uruchomieniowych maszyny wirtualnej

-Xtrace:print=mt,methods={java/lang/System.gc},trigger=method{java/lang/System.gc,jstacktrace}

W przypadku maszyny Oracle HotSpot sprawa jest nieco trudniejsza. Początkowo planowałem wykorzystać instrumentalizację przez BCEL ale w końcu zdecydowałem się na wykorzystanie BTrace. W tym celu napisałem prosty próbnik

import com.sun.btrace.annotations.*; 
import static com.sun.btrace.BTraceUtils.*; 
@BTrace class SystemGcCalls {  
  @OnMethod(clazz="java.lang.System", method="gc")  
  public void printStack() {
    Threads.jstack();
    println("");  
  } 
}

i zainstalowałem go dla testu w działającej instalacji Eclipse (o które wiedziałem, że Full GC jest wywoływane bez potrzeby co wyłączyłem, świadom konsekwencji, za pomocą opcji -XX:+DisableExplicitGC).

$ ./btrace <pid> /Users/Jarek/Code/BTrace/SystemGcCalls.java

Wkrótce moim oczom ukazały się stosy wywołań

java.lang.System.gc(System.java)
org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEIdleHelper$3.run(IDEIdleHelper.java:181)
org.eclipse.core.internal.jobs.Worker.run(Worker.java:53)

Okazuje się, że klasa org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEIdleHelper próbuje wykrywać, kiedy IDE jest bezczynne i wywołuje wtedy System.gc(). Po prostu cudownie! Analizując kod klasy IDEIdleHelper okazuje się, że można doprowadzić do tego, że System.gc() nie będzie wywołane przez IDE ustawiając parametr „ide.gc” w eclipse.ini

-Dide.gc=false

Dalsza analiza wskazuje na błędy dotyczące tego zachowania zgłoszone do Eclipse Bugzilla: Bug 118335 i Bug 136855. Jest to kolejny przykład na to, że zakładanie że wie się lepiej od JVM kiedy przeprowadzić odśmiecanie rzadko prowadzi do czegokolwiek dobrego.

On why and how to exit JVM on OnOutOfMemoryError

October 15, 2017
JVM OpenJDK

JVM in Docker and PTRACE_ATTACH

December 19, 2016
Docker Linux ptrace JVM

Single-file Play Framework application with Ammonite

September 18, 2016
Scala PlayFramework JVM